Sảnh tiệc Tiệc cưới

AMUR

DANUBE

VOLGA

DIỆN TÍCH 540m2

BÀN TRÒN 450

LỚP HỌC 360

RẠP HÁT 520

CHỮ U 300

TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ
TIỆC CƯỚI
HỘI NGHỊ
Thời Gian Tổ Chức

Gọi tới (8428) 6256 8888 để được tư vấn ngay